Hoạt động ngoại khóa: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 13/07/2018