Ngày 24/03/2020, trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 vinh dự được cấp Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2019-2020. Đây là sự nổ lực rất lớn ...